Monday, November 22, 2010

2010. godina
- 10.04. - ZLATAR - Uskrsni koncert
- 05.05. - POREČ, istarska sabornica - 38. Naš kanat je lip
- 03.07. - RAVNA GORA - PANfest
- 03.10. - NOVIGRAD - 43. takmičenje hrvatskih pjevačkih zborova
BRUNO KRAJCAR
- 22.10. - PULA - Otktivanje spomenika Majke Tereze
- 13.11. - PULA - Otvorenje parka Vlade Gotovca
- 20.11. - PULA - Brajšini dani