Friday, December 31, 2004

2004. godina - 5 nastupa
- 01.07. - PULA -
MMC Karlo Rojc, "Anno domini - service room"
- 03.07. - PULA - Komunalna palača, galerija "Diana", otvaranje izložbe diplomskog rada Danijele Peršić
- 28.10. - PULA - Hotel Histria, Međunarodni znanstveni skup "Škola bez slabih učenika"
- 11.12. - RAVNA GORA - Dom kulture, Zajednički koncert: Brezice, Gora, Teranke, Rondo Histriae
- 23.12. - PULA - Hotel Pula, Novogodišnji prijem gradonačelnika, Lučano Delbianco